Welch Aluminum Washer 1/32"- V.E. 41-1056 - ALUMINUM WASHER 1/32"-V.E.